വെളുത്തുള്ളി സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില്‍||Health Tips Malayalam

വെളുത്തുള്ളി സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില്‍||Health Tips Malayalam

18 thoughts on “വെളുത്തുള്ളി സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില്‍||Health Tips Malayalam”

  1. bro njan oru yutube chanal thudagan agrahikkununde video alla audio ane udheshikkunath editing oke cheyyan pattiya nalloru app paranjutharumenu vijarikkunu

  2. വളരെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ സന്ദേശം !!നന്ദിയുണ്ട്, സർ.

  3. ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട്

  4. വെളുത്തുള്ളി എപ്പോൾ കഴിക്കണം വെറും വയറ്റിൽ ആണോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *